Hjem

Sammen for lindring er et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom ROR- kommunene og Sykehuset i Molde om kompetanseheving, ”plan for lindring” og samarbeid innen palliasjon.

Vi ønsker med prosjektet å heve den generelle kompetansen innen palliasjon, sikre tilgjengelighet av spesialkompetanse på kveld og helg, implementere en standardisert «plan for lindring» og styrke samhandling gjennom gode praktiske løsninger som skal ha overføringsverdi til alle kommuner i helseforetaket. Vi vil også legge til rette for at frivillige og likemenn i større grad kan delta i kreftomsorgen. Gjennom økt kompetanse, økt tilgjengelighet og bruk av en plan for lindring ønsker vi å oppnå et bedre tjenestetilbud og gi trygghet og forutsigbarhet for pasienter og pårørende i en sårbar livsfase.


Målsetting

Bakgrunn for prosjektet

Hvem er vi?
Samarbeidspartnere
Prosjektorganisering            

             

 
 
 
 
 
               


                                                                          
                   

Klikk på logoene for å besøke nettstedene:


   www.vestnes.kommune.n    www.nesset.kommune.no    www.rauma.kommune.no    www.midsund.kommune.no    www.aukra.kommune.no    www.frana.kommune.no   www.eide.kommune.no    www.molde.kommune.no   www.romsdalregionrad.no                                                     
 http://www.helse-mr.no/

                           

                             

ĉ
Lillian Karlsen,
23. okt. 2014, 09:17
Comments