Hjem‎ > ‎Bakgrunn for prosjektet‎ > ‎

Nyheter

24.01.16 Deler viktig informasjon om videreutdanning i kreftsykepleie som starter ved NTNU i Ålesund i august 2016. Utdanningen er relevant også for lindrende behandling til andre pasientgrupper. Du kan lese mer her: https://www.ntnu.no/studier/958ks

Videreutdanning i kreftsykepleie kan gi innpass i mastergrad i avansert klinisk sykepleie

Spørsmål kan du stille Gunnhild N Furnes: gunnhild.furnes@ntnu.no

07.01.16

Rulleringsplan for Chester Chest og Veneflonarm Våren 2016.

Ansvarlig i hver kommune ser til at utstyret blir overlevert til neste kommune på lista.

 

Måned/ År

Kommune

Ansvarlig

Desember 2015

Rauma

Linda Brakstad

Januar 2016

Nesset

Inger Anne Øyen

Februar 2016

Vestnes

Astrid Bjermeland

Mars 2016

Aukra

Marit Tangen Nautnes

April 2016

Midsund

Camilla Søvde

Mai

Fræna

Bente Winsjansen

Juni

Eide

Ingvild Eide


 07.01.16 Ny adresse for å sende inn refusjonskrav er: Fræna kommune v/ Karianne Naas Vestavik, 6440 ELNESVÅGEN, merk med "Sammen for lindring"

06.07.15 Følgende utstyr til ferdighetstrening er bestilt fra Lærdal Medical AS; Chester Chest er en naturtro modell av en overkropp, og kan brukes til å trene stell og vedlikehold av CVK og VAP (veneport). IV arm til ferdighetstrening på intravenøs kanylering. Utstyret vil være tilgjengelig for alle kommunene som inngår i prosjektet, ta kontakt for å reservere. Lånes ut for 1 mnd. av gangen.

03.07.15 Palliativt team ved Diakonhjemmets Sykehus har utarbeidet undervisningspakker for VAP, CVK og CADD. Hvis noen ønsker å få tilsendt per epost så gi beskjed.( bruk fanen kontakt oss)

03.07.15 Programmet til regional fagdag i regi Kompetansesenteret er klart:  http://palliasjon-midt.no/wp-content/uploads/sites/5/2015/06/Program-regionale-fagdag-2015-Kristiansund-FINAL.pdf

03.07.15 Her er undervisningsfilmer som Hospice Lovisenberg har laget, og som kan brukes i opplæring og kursing til både faglærte og ufaglærte.  

Det gode stell: https://www.youtube.com/watch?v=hgT8-nwwIvY

Den gode samtalen – pårørende: https://www.youtube.com/watch?v=9lNWZc3Jwjw

Smertelindring: https://www.youtube.com/watch?v=tFpdsJujVdU

Munnstell: https://www.youtube.com/watch?v=iudl-6rBSh0

Den gode samtalen: https://www.youtube.com/watch?v=1XIgvh186-s

 


08.06.15 Nasjonal Handlingsprogram for kreft 2015-2017 er nå publisert fra Helsedirektoratet. Denne planen bygger på Sammen- mot kreft, Nasjonal kreftstrategi 2013-2017, og konkretiserer hva som må gjennomføres i strategiperioden for å nå de målene som er satt. Fem hovedmålområder er definert: 1. En mer brukerorientert kreftomsorg. 2. Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp. 3. Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging. 4. Flere skal overleve og leve lenger med kreft. 5. Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende. https://helsedirektoratet.no/Documents/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20kreft%202015-2017.pdf

08.06.15 Møteplan og andre aktuelle fagdager/ konferanser for høst 2015 er lagt inn i kalender under fanen Aktiviteter.

08.06.15 Informasjon om oppdatering av Liverpool Care Pathway: Alle kontaktpersoner skal nå ha mottatt en epost med informasjon om det nye norske navnet til tiltaksplanen fra KLB Helse Vest. Den blir nå hetende "Livets siste dager", og med undertittelen "Plan for lindring i livets sluttfase". De siste justeringer av den nye versjonen pågår i øyeblikket, og planen vil bli sendt ut til kontaktpersonen ila de nærmeste ukene. Sammen med utsendelsen av ny plan fra KLB Helse Vest, vil kontaktpersonene få mer praktisk informasjon knyttet til overgangen.

17.04.15 Forelesningene fra undervisningen på Aukra 14. april er lagt  ut under fanen nedlastninger.

16.03.15 Ny fagrapport om lindrende behandling er publisert i dag ; Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene. Se nedlastninger.

10.03.15  For nyhetsbrev for Kompetansesenteret i lindrende behandling, Midt-Norge, se nedlastninger.

06.03.15 Invitasjon og program til regional fagdag om LCP er klart, se nedlastninger.

27.02.15 Vi arrangerer regional fagdag for LCP-brukere 23. april. Invitasjon kommer ila den neste uken, men hold allerede av datoen! Formålet med fagdagen er å samle ressurspersoner for LCP fra hvert enkelt brukersted i Møre og Romsdal, evt. også med mulighet for å ta med flere interesserte fra hvert sted. Her vil vi kunne dele erfaringer med hverandre og reflektere rundt egen praksis. Nettverkskoordinator Grete Skorpen Iversen deltar på fagdagen, og vil sørge for å oppdatere oss på de kommende endringer vedrørende LCP. Arrangør er Prosjektet Sammen for lindring (www.sammenforlindring.no), i samarbeid med Palliativt team ved Ålesund sykehus.27.02.15 Sula kommune inviterer til fagdag 16. april. Sula kommune driv med støtte frå Helsedirektoratet eit fagutviklings-prosjekt innan palliasjon.  Denne fagdagen er ein del av dette prosjektet, og eit samarbeid med Utviklingssenteret for heimetenester i M & R. Fagdagen er open for alt helsepersonell med interesse for temaet. Se plakat/ invitasjon under  nedlastninger.

19.02.15 Tilbud om gratis helsefagskole innen kreftomsorg og lindrende pleie for ansatte i ROR-kommunene. Det er NKI som har gleden av å tilby denne utdanningen, som du kan lese mer om på http://www.nki.no/forsiden/kreftomsorg. De som kvalifiserer er helsefagarbeidere med tre-årig utdannelse, samt at man kan komme inn på realkompetanse vurdering. Da må man ha jobbet i 3 år med relevant arbeide. Utdanningen er nettbasert og gjennomføres som deltidsstudium. Helsefagskolen er gratis, da dem finansieres av Helsedirektoratet. NB! Det er begrenset antall, så det er " først til mølla-prinsippet" som gjelder.
Hvis du er interessert; kontakt enten oss via ikon "kontakt oss", eller ta direkte kontakt med NKI:

Trine Bjerklund Hagen

Helsefag

NKI AS

Tlf 90841223

 

   
MAL FOR PLAN FOR LINDRING
Som forberedelse til vår møte i prosjektgruppe A 25.02.15 har jeg lastet opp et forslag for en Plan for lindring i en versjon som kan klippes og limes in i datasystemer for å skrive ned det som gjelder den individuelle pasienten og en versjon med beskrivelse rundt hva som er forventet under de forskjellige avsnitt i planen. Mal for Plan for lindring kan lastes ned under "Plan for lindring" nederst på den sida.
 
 
16.02.15 Nyhetsbrev med LCP-nytt er lagt ut under Nedlastninger. Nyhetsbrevet er utgitt av Kompetansesenteret i lindrende behandling Helseregion Vest i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland. Det har vært møte både i den Internasjonale samarbeidsgruppen og den nasjonale referansegruppen for LCP, og her er det tatt beslutninger som får praktisk betydning fremover. På bakgrunn av de nye internasjonale anbefalingene ble følgende besluttet i den nasjonale gruppen:
- Tiltaksplanen skal få et norsk navn
- Det er ønskelig å gjøre mindre justeringer i teksten
- Endringene skal være gjennomført innen mai 2015
Kompetansesenteret i lindrende behandling vil som nasjonalt senter lede prosessen med å gjennomføre endringene.


09.02.15 Evalueringskjema for undervisning på Midsund 02.02.15 er lagt ut under fanen Nedlastninger. Ber om at alle deltakere laster ned, fyller ut og leverer per epost til lillian.karlsen@eide.kommune.no, evt. kan dere levere direkte til Camilla Søvde.

29.01.15 Datoer for emnekurs i palliasjon for leger i Møre og Romsdal er satt; 12. og 13. november 2015. Sted: Molde.

27.01.15 Presentasjonene fra Frivilligseminaret 23.01 finner dere under fanen Nedlastninger.

25.01.15 NTNU tilbyr flere videreutdanningskurs innen smerte og palliasjon. Du kan ta flere enkeltkurs. Alle kursene er på masternivå, og kan også inngå i NTNUs master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon. Kursene er tilpasset deg som er i arbeid og har helsefaglig bakgrunn. Videreutdanningskursene gir deg en klinisk og teoretisk kompetanse som er etterspurt av pasienter, pårørende og i arbeidslivet.

Utdanningen har blitt til i tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL), St. Olavs Hospital, og Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge, St. Olavs hospital og European Palliative Care Research Centre (PRC), NTNU

Mer informasjon og påmelding kan gjøres ved å gå inn følgende lenke:http://videre.ntnu.no/shop/courses/displayitem.do…


16.01.15  Vi arrangerer Frivilligseminar fredag 23.01! Dette som et tiltak for å øke kunnskapen innad i egen gruppe om hva frivillige kan bidra med i omsorgen til alvorlig syke. Vi følger opp med diskusjon om vi ønsker å legge til rette for frivillige i palliasjon i ROR-kommunene.  Foreleserne representerer organisasjoner i Norge som har lang erfaring med dette arbeidet; Lill Karin Aanes fra Termik, Aksel Øhrn fra Fransiskushjelpen og Tom Anders Stenbro fra Kreftforeningen. Deltakere i Prosjektgruppen, Styringsgruppen og Referansegruppen er invitert , samt lederne for Frivilligsentralene i ROR-kommunene. Hvis det er andre som er interessert i å delta, ta kontakt med Lillian Karlsen. Program finner du her: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzYW1tZW5mb3JsaW5kcmlufGd4OjcyNjg2YjYyNmZhODEyM2I

06.01.15 I Nyhetsbrevet fra Kompetansesenteret finner dere informasjon om aktuelle kurs, videreutdanninger og masteremner ved NTNU. Se vedlagt Nyhetsbrev under Fanen Nedlastninger.
 
23.12.14 VI ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

15.12.14: Resultater spørreundersøkelse Plan for lindring:


27.11.14: Velkommen til Informasjonsmøte/ Åpningskonferanse i kveld! Møt opp på Molde Rådhus i kveld kl. 18.00! Åpent for alle og gratis inngang. Følg linken for å se invitasjonen;

18.11.14:  Det er i dag sendt ut en Questback-spørreundersøkelse til leger og ressurssykepleiere i Romsdal. Oppfordrer med dette alle dere til å sjekke eposten deres og svar i vei!!
Svarfrist 02.12.14.
Resultater fra undersøkelsen blir grunnlag i det videre arbeid med å utvikle Plan for lindring i ROR-kommunene.

18.11.14: Vi setter søkelys på Frivillighet, og arrangerer Frivillighetsseminar fredag 23. januar. Vi får bl.a. besøk av Lill Karin Aanes, Daglig leder for Stiftelsen Termik. (http://vefsn.termik.no/)Vi holder på med å forberede en spørreundersøkelse for leger og ressurssykepleier i Romsdal. Før etablering av en Plan for lindring vil vi gjerne spørre deg hva du tenker om tidspunkt for oppstart og innholdet til planen. Grunnlaget finner du under icon "Plan for lindring".


Palliativtelefon Romsdal

 

Palliativtelefonen er et supplement til eksisterende legetjenester i Romsdalskommunene og organiseres i sammenheng med prosjektet Sammen for lindring fra ROR. Den skal sikre tilgjengelighet for spesialkompetanse innen palliasjon etter vanlig kontortid og på helg / helligdager.

Det skal gjelde problemstillinger angående palliative pasienter i tilfeller hvor legen vurderer, at rådgivning fra det spesialiserende palliative nivå ikke kan vente til den neste hverdagen.

Ordningen skal foreløpig begrenses på et pilotprosjekt fra 15. nov 2014 tom 15. feb 2015. Det er 4 anestesileger med videreutdanning eller mye erfaring innen palliasjon som stiller opp for tilbudet.

Tilgang til palliativtelefonen i kommunene:

  • På hverdager kl. 16.00–23.00 og i helger/helligdager kl. 08.00 – 23.00
  • Tilgang har legevaktsleger / fastleger / tilsynsleger og sykehusleger
  • Hjemmesykepleier og sykepleier på sykehjem har tilgang etter foregående avtale med legevaktslege / fastlege eller tilsynslege
  • Hvis en fastlege eller tilsynslege har en avtale om å stille opp for sin pasient også etter kontortid og på helg / helligdager skal den resursen brukes først

Årsak til kontakt:

  • de ovennevnte fagpersoner vurderer, at det er behov for en spesiell palliativ legefaglig rådgivning
  • de ovennevnte fagpersoner vurderer at den spesielle palliative legefaglige vurdering kan forhindre unødig plage for pasienten i form av f.eks. flytting/ sykehusinnleggelse

Informasjon om Palliativtelefon gis til Molde interkommunale legevakt, interkommunal legevakt for Aukra, Midsund og Sandøy kommune, Legevakta i Vestnes, Legevakt Rauma og AMK-sentralen i Molde og alle fastleger og tilsynsleger i Romsdal.
Undersider (1): Nyheter
ĉ
Lillian Karlsen,
16. jan. 2015, 01:00
ć
Lillian Karlsen,
15. des. 2014, 00:35
ĉ
Lillian Karlsen,
5. nov. 2014, 14:13
Comments